Gojukai Karate-do Nederland

Gojukai Karate-do Nederland

Welkom op de site van Gojukai Karate-do Nederland. (GKN)

 

De GKN  is onderdeel van de organisatie IKGA (International Karate-do Gojukai Association) met het hoofdkantoor(Hombu dojo) gevestigd in Tokyo.
IKGA is een internationale organisatie onder leiding van Saiko Shihan Goshi Yamaguchi Hanshi, met als doel het Goju-ryu Karate-do te verspreiden, onderrichten en het verder te ontwikkelen. 

 

De stichting Goju-kai Karate-do Nederland is opgericht met het doel alle karatescholen en -verenigingen binnen Nederland die aangesloten zijn bij de IKGA (International Karate-do Goju-kai Association) te verenigen, hun belangen te behartigen en zowel nationaal en internationaal deze scholen en verenigingen te vertegenwoordigen.
Daarnaast heeft de GKN als doel het bewaken en verhogen van het technische niveau van het Goju-Ryu karate binnen de bij de GKN aangesloten scholen en verenigingen.
De GKN zal hiervoor aan alle aangesloten scholen ondersteunen met onder andere uitgewerkte exameneisen, diploma's etc.
De GKN organiseert onder andere technische stagedagen, nationale seminars en dan-graden examens.
Ook kunnen aangesloten scholen en verenigingen onder de vlag van Goju-kai Nederland deelnemen aan de internationale seminars en stages die door de IKGA Europa ieder jaar worden georganiseerd. Ook eventuele deelname aan Europese- en wereldkampioenschappen zullen door de GKN worden gecoördineerd.