Gojukai Embleem

De Vuist

 

Het iconische logo van de IKGA, de vuist, is een stijl logo ontworpen door wijlen Gogen Yamaguchi Kaisho. Er gaan al vele jaren verhalen rond over wat de vuist eigenlijk zou betekenen. Natuurlijk straalt het kracht uit, verbondenheid zoals de vingers zich sluiten als één. Als men goed kijkt is de vuist is niet geheel gesloten, het verhaal zou eigenlijk ook betekenen dat er iets in de vuist zou zitten, iets waardevols. De vuist zou dan ook een beschermende functie hebben. 

Al met al kan iedereen die Goju-ryu traint iets persoonlijks hierin vinden. Iedereen bewandelt zijn eigen weg (do) binnen de Goju-ryu Karate-do.

Deze vuist wordt helaas ook gebruikt door niet officiële aangesloten Goju-ryu organisaties. Dit stijl embleem behoort toe tot de Yamaguchi familie en mag dan ook uitsluitend gedragen worden door bij de IKGA aangesloten scholen.