International Karatedo Gojukai Association

Oprichting IKGA

De International Karate-do Gojukai Association (IKGA) is in 1965 opgericht door Gogen Yamaguchi Kaiso. Hij was de eerste president van deze organisatie tot aan zijn dood in 1989. Na zijn overlijden volgde zijn zoon, Goshi Yamaguchi Hanshi, hem in 1990 op als president en hoogste Shihan (Saiko Shihan) van de organisatie.  Het hoofdkantoor is gevestigd in Tokyo.

Het bestuur van de IKGA bestaat uit

 IKGA HEADQUARTERS
 IKGA PRESIDENT
 IKGA PRESIDENT’S COUNCIL (PC)
 IKGA BLOCS
 IKGA BLOC DIRECTORS
 IKGA BRANCH CHIEFS/BOARDS
 IKGA DOJOS

.

  Doelstelling van de IKGA

  Op de eerste plaats het verspreiden en verdere ontwikkeling van Yamaguchi Goju-Ryu karate-do, voorgestaan door Gogen Yamaguchi Kaiso. Op de tweede plaats het bevorderen van internationale onderlinge samenwer­king, en door middel van gezamenlijke trainen van karate-do een positieve karaktervorming wordt ontwikkeld.

  Iedereen die zich kan verenigen met deze doelstellingen, kan in aanmerking komen voor lidmaatschap.

   

  Mondiaal

  Mondiaal is de IKGA onderverdeeld in Blocs. Aan het hoofd van elk bloc staat een bloc-director of vice-president. Zij zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van alle activiteiten die binnen een bloc plaatsvinden. De onderverdeling is als volgt­:

  Afrikaans bloc.
  Azi­atisch bloc (inclusief Midden-Oo­sten).
  Europees bloc.
  Oceaans bloc (Australië en Nieuw Zee­land).
  Zuid Amerikaans bloc.

   

  IKGA Europe

   

  Het Europees bloc bestaat uit zeventien officieel aangesloten landen. Aan het hoofd van elk land staat een Shi­bucho (Branch-Chief) of bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van alle activiteiten die binnen een land plaatsvinden. Eens per jaar vindt een Europese stage plaats in een land dat zich heeft aangemeld als organisator. Eens in de vier jaar wordt gelijktijdig met een stage de Europese Gojukai Karatedo kampioenschappen gehouden. De huidige vice-president van de IKGA en Bloc-Director voor IKGA Europa is Ingo de Jong Hanshi. Hij is tevens Shibucho van de Scandinavische landen.