Gojukai Karatedo Nederland

I.K.G.A. Nederland

De stichting Gojukai Karatedo Nederland is het officiële orgaan in Nederland aangesteld door de IKGA. GKN is opgericht op 29-12-2020.
Mario Gommel Shihan 6e dan Goju-ryu Karatedo is door Europees block-director Ingo de Jong Hanshi en de President van de IKGA Seiko Shihan Goshi Yamaguchi in Nederland aangesteld als Shibucho namens de IKGA. Hij is tevens voorzitter van de stichting Gojukai Karatedo Nederland.

De nationale Hombu Dojo is gevestigd in Emmen.

 

Iedereen die traint bij een karateschool of vereniging die is aangesloten bij de GKN betaalt een jaarbijdrage aan de GKN.
Een deel van deze bijdrage gaat naar de overkoepelende organisatie IKGA. 
De GKN bijdrage moet in januari worden voldaan of bij aanmelding.
Leden die na 1 september lid worden van een dojo betalen nog 50% van het GKN jaarbijdrage.

 

 

Shibucho Nederland

Mario Gommel Gojukai Karatedo Nederland

 

 

Mario Gommel Shihan is benoemd tot Shibucho voor de IKGA Nederland door Saiko Shihan Goshi Yamaguchi, president van de International Karatedo Gojukai Association gevestigd in Tokyo.
Mario Gommel is ook de Chief-instructor van Gojukai Karatedo Emmen.