Gojukai Karatedo Nederland

I.K.G.A. Nederland

De stichting Gojukai Karatedo Nederland is het officiële orgaan in Nederland aangesteld door de IKGA. GKN is opgericht op 29-12-2020. Mario Gommel Shihan 5e dan Goju-ryu Karatedo is door Europees block-director Ingo de Jong Hanshi en de President van de IKGA Seiko Shihan Goshi Yamaguchi in Nederland aangesteld als Coördinator namens de IKGA. 

De nationale Hombu Dojo is gevestigd in Emmen.

 

Iedereen die traint bij een karateschool of vereniging die is aangesloten bij de GKN betaalt een jaarbijdrage aan de GKN.
Een deel van deze bijdrage gaat naar de overkoepelende organisatie IKGA. De IKGA/GKN heeft voor haar leden een membershipscard. Hierin worden alle graduaties bijgehouden. De leden ontvangen ieder jaar een jaarzegel als bewijs van betaling.
De GKN bijdrage moet in januari worden voldaan of bij aanmelding. Leden die na 1 september lid worden van een dojo betalen nog 50% van het GKN jaarbijdrage.

 

 

Coördinator Gojukai Karatedo Nederland

Mario Gommel Gojukai Karatedo Nederland

 

 

Mario Gommel Shihan is als coördinator voor de stichting Gojukai Karatedo Nederland benoemd door Saiko Shihan Goshi Yamaguchi, president van de International Karatedo Gojukai Association gevestigd in Tokyo.
Mario Gommel is ook de Chief-instructor van Gojukai Karatedo Emmen.