ALGEMENE TECHNIEKEN

Algemeen

Binnen het karate werken we met verschillende aanvals-, afweer- en werptechnieken. Deze kunnen naar diverse raakpunten op verschillende hoogtes op het lichaam worden uitgevoerd, met gebruik van de 'natuurlijke wapens' (ledematen) worden uitgevoerd.
Om deze natuurlijke wapens effectief te kunnen gebruiken en de kans op blessures te verkleinen, is specifieke training naar raakvlakken noodzakelijk. Hierbij maken we gebruik van stoot- en trapkussens en vele oefeningen met een trainingspartner. Voor een krachtige en juiste  uitvoering van een karate-techniek is het volgende van belang: stand - kracht en snelheid - concentratie (focus) - ondersteuning (hara) - regulatie spanning/ontspanning - juiste regulering van de ademhaling.

 

Arm- en Beentechnieken

Technieken zijn onder te verdelen in:

  • Aanvalstechnieken
    • stoottechnieken
    • slagtechnieken
    • traptechnieken  
  • Afweertechnieken
  • Werptechnieken

 

Standen (Tachi Kata)

De basisstanden die binnen Gojukai Karatedo worden gehanteerd hebben een zeer belangrijke functie in de ontwikkeling van de karate-ka. In de beginfase wordt vooral gewerkt vanuit stabiele posities zoals Heiko Dachi, Sanchin Dachi, Zenkutsu Dachi, Hanzenkutsu Dachi en Shiko Dachi. In een later stadium vooral met lichtere posities zoals, Nekoashi Dachi en Moto Dachi.