TRAINING

Kihon Rensyuho

Kihon training is een oefenvorm waarbij door de karateka vanuit een bepaalde stand basistechnieken wordt uitgevoerd zonder zichzelf te verplaatsen. Deze trainingsvorm heeft als doel dat de karateka zich alleen hoeft te concentreren op de juiste uitvoering van de technieken en standen. Ook wordt bij deze training veel aandacht besteed aan coördinatie, centreren, aarding, balans, reguleren van spanning en ontspanning en genereren van kracht.

Omdat het trainen van de basistechnieken van groot belang zijn voor een goede ontwikkeling van de karateka, moeten alle voorkomende basisonderdelen consequent worden beoefend, ook door gevorderde karateka's. 

 

Idorensyuho

Kihon Ido is een trainingsprogramma waarbij technieken worden uitgevoerd in combinatie met verplaatsingen naar de verschillende standen.
Het basisprogramma van Kihon Ido bestaat uit vier groepen met oplopende moeilijkheidsgraad.

  • Kihon Ido 1                               - 13 onderdelen
  • Kihon Ido 2                               - 13 onderdelen
  • Nekoashi Dachi Kihon Ido 2     - 13 onderdelen
  • Oyo Ido                                     - 11 onderdelen

 

Kihon Ido 1

In Kihon Ido 1 worden enkelvoudige technieken uitgevoerd. Het verplaatsen gebeurt naar de verschillende basisstanden Sanchin Dachi, Zenkutsu Dachi, Hanzenkutsu Dachi en Shiko Dachi Shakaku en Chokkaku.

 

Kihon Ido 2

Kihon Ido 2 is een uitbreiding van Kihon Ido 1. Hierin worden voornamelijk combinatietechnieken uitgevoerd. Het verplaatsen gebeurt op dezelfde manier als bij de eerste vorm. 

 

Nekoashi Dachi Kihon Ido 2

In Nekoashi Dachi Kihon Ido 2 worden dezelfde technieken beoefend als in Kihon Ido 2. Alleen verplaatst de karateka zich nu vanuit Nekoashi Dachi naar de verschillende standen die in Kihon Ido 2 voorkomen. Naast de verdere ontwikkeling van de bewegingskwaliteiten, is deze oefenvorm ook gerelateerd aan 'Nekoashi Dachi Kihon Kumite'.

 

Oyo Ido

In Oyo Ido ligt het accent op de gevorderde verplaatsingen en een snelle explosieve uitvoering van de kumite technieken. Naast Ayumi Ashi wordt nu vooral gewerkt met andere meer complexe vormen van verplaatsen zoals Tsugi Ashi,  Yori Ashi,  Oi Ashi,  Hiki Ayumi Ashi en combinaties van deze. Deze oefenvorm ontwikkelt bij de karateka vooral snelkracht en is dan ook een belangrijke training voor de ontwikkeling van het vrije gevecht.

 

Shiho Ido - Happo Ido en Kata Ido

Zowel Shiho Ido als Happo Ido zijn verdere ontwikkelingen van Kihon Ido. Bij Shiho Ido wordt de Karateka aangezet om zich te verplaatsen naar vier richtingen, bij Happo Ido naar acht (alle) richtingen. In beide vormen wordt gewerkt vanuit- en naar de verschillende basisstanden met inbegrip van combinatie technieken.

 

Kata Ido 

Kata ido is een trainingsvorm waarbij de verschillende onderdelen uit de kata afzonderlijk worden getraind.